Världsvattendagen

för ökad medvetenhet om vårt viktiga vatten

introduktion

Vi dricker samma vatten som dinosaurierna drack

Vet du om att vi dricker samma vatten som dinosarierna drack och som vikingarna seglade i? Det kommer inget nytt vatten så det är viktigt att vi alla tar hand om det vatten som vi har. Varje år den 22 mars är det Världsvattendagen, det är en FN-dag som sätter fokus på vattenrelaterade utmaningar som vi står inför. Men alla dagar är en viktig vattendag - hur skulle ditt liv se ut utan rent vatten i kranen?

årets tema

Temat för Världsvattendagen 2016 är Vatten och jobb. Här möter du några av alla våra kollegor.

{{ interview.name }}

{{ interview.position }}

{{ interview.firm}}

{{ interview.position }}
{{ interview.firm }}

{{ interview.question }}

{{ interview.answer }}
{{ interview.extra }}

kretsloppet

1. Det naturliga kretsloppet

Vi har vatten i sjöar och vatten i haven, vatten i molnen och vatten i kranen. Men hur kommer det dit? Jo, allting börjar och slutar med kretsloppet.

2. Ytvatten och Grundvatten

I Sverige renar vi både ytvatten och grundvatten till dricksvatten. Från sjöar eller åar (ytvatten) eller från vatten som rinner ner genom jordlager i marken (grundvatten) pumpas vattnet in till ett vattenverk.

3. Rening på Vattenverket

Någonstans i din kommun sitter en stor pump och ett rör. Här börjar vattnets resa mot kranen. Vattnet pumpas upp och skickas via stora rör till vattenverk. Reningen i ytvattenverk är mer omfattande än i grundvattenverk för där är vattnet inte lika rent från början.

4.

Vattnet tas till en sedimenteringsbassäng.Här tar man bort sand, lera och smuts som sjunker till botten och skrapas ihop. Sen silas vattnet genom flera lager av sand i en annanbassäng. Man härmar naturen där vattnet silas genom marken.

5.

För att inte bakterier ska trivas lyser man på vattnet med ultraviolett ljus och/eller tillsätter ett ämne som heter klor. Kalk tillsätts i vattnet för att inte vattenledningarna ska rosta.

6. Vattentornet

Innan det färdiga dricksvattnet når din kran så stannar det till i vattentornet. Genom att lagra vatten i vattentornen så undviker vi att det tar slut, t ex när vi alla ska duscha på morgonen.

7.

Vattentornen hjälper också till att skapa tryck i ledningarna. Trycket behövs för att vattnet ska kunna pumpas högst upp i alla höga hus i storstäderna. Det är därför vattentornen alltid är placerade högt upp, t ex på en kulle.

8. Hemma

Nu når det färdiga dricksvattnet din kran. Tänk bara på hur många gånger det spolas, duschas och borstas tänder varje dag. Men många verkar blanda ihop toaletten och papperskorgen. Det enda som får spolas ner i toaletten är kiss, bajs och toapapper.

9. Köket och Tvättstugan

Det går också åt mycket vatten när vi tvättar och lagar mat - därför är det viktigt att alltid köra full maskin både i köket och tvättstugan. Och att dosera lagom med tvätt- och diskmedel är bäst både för vattnet, kläderna och tallrikarna.

10. Avloppsreningsverk

Nu transporteras det nerspolade smutsiga vattnet till avloppsrensningsverket. Här renas vattnet igen efter att vi använt det. Först silas allt skräp och smuts i vattnet bort. Här fästnar alltså allt som spolats ner i avloppet som t.ex toapapper och skräp.

11.

Efter silningen rinner vattnet vidare till något som kallas sand- och fettfång. Där sjunker sand och grus till botten och fett flyter upp till ytan så att det kan skrapas bort. Sedan åker vattnet vidare till en bassäng där kemikalier tillsätts för att kunna rena bort näringsämnen.

12.

Med hjälp av mikroorganismer, det vill säga bra bakterier, renas vattnet ytterligare. Av smutsen som renas bort bildas en jord-gegga som kallas slam. Slammet, som innehåller näring, omvandlas till biogas och återanvänds till växtnäring. Innan det rena vattnet släpps ut i havet eller sjön passerar det, i vissa fall, ett sandfilter.

13.

Det färdigrenade vattnet pumpas tillbaka ut i sjöar och hav. Nu är det fritt från skräp och smuts. Men resan tar inte slut här, förr eller senare blir det dricksvatten igen.

Det är precis därför det kallas det eviga kretsloppet!

12 tips

Du kan göra skillnad!
Klicka nedan för 12 enkla tips i vardagen

{{item.title}}

{{ item.content }}

{{ currentItem.title}}

{{ currentItem.content }}

kretsloppstävlingen

Kretsloppstävlingen 2016

Varje år arrangerar Svenskt Vatten Kretsloppstävlingen för åk 4-6 och åk 7-9 för att öka intresset att lära om vattnets viktiga kretslopp. Som en del av Kretsloppstävlingen har vi också tagit fram ett utbildningsmaterial för skolan med fakta om vattnets kretslopp, en frågequiz och roliga vattenexperiment.

Experimenten går också att göra hemma.
Läs mer om tävlingen och ladda ner materialet på kretsloppstävlingen.se.

till tävlingen till tävlingen

om världsvattendagen

Varför en världsvattendag?

Det är många organisationer runt om i världen som arbetar med viktiga vattenfrågor - att distribuera dricksvatten under katastrofer, skydda ekosystem, säkra vattenkvaliteten, säkerställa att våra städer har en infrastruktur som tar hänsyn till vattnet, mäta utvecklingen av sanitära angelägenheter, titta på hur vattnet ska räcka för att producera livsmedel. Ja listan är lång. För att få ett så stort genomslag som möjligt jobbar många av dessa organisationer tillsammans genom UN-Water. En aktivitet som görs gemensamt över hela världen är Världsvattendagen som instiftades redan 1992 och alltså arrangeras för 24e gången 2016. Inför varje Världsvattendag identifierar UN-Water kommande utmaningar och sätter temat för årets arbetet. Temat för 2016 är "Vatten och jobb".

Svenskt Vatten är branschorganisationen för vattentjänstföretagen i Sverige, det vill säga alla som arbetar för att du ska ha tillgång till rent och gott dricksvatten i kranen och även renar det använda vattnet som du spolar ner i avloppet innan det släpps tillbaks ut i naturen.

svensktvatten.se